Firemní směrnice

Blízkost zákazníka
Naše jednání je založené na potřebách a očekaváních našich zákazníků. Nezapomenutelný příspevěk k úspěchu našich zákazníků je naše vášen pro naše výrobky spojené s vášni k detailům.

Inovace
V každé oblasti se setkáváme se změnami a pokrokem trhu s inovativními a promyšlenými výrobky. Díky zlepšování našich výrobků a výkonů si udržujeme u našich odběratelů soutěžní pozici.

Lidé
Vidíme naše zaměstnance jako to nejdůležitější. Pochopení, organizace, komunikace je to, co vytváři dobré prac. pole kolem nás a činí nás mezinárodním teamem.Vážíme si kulturních a daným zemím specifických zkušeností každého jednotlivého spolupracovníka.

Vedení
Vedoucí team je založen na progresivním myšlení a jednání s jistotou na tradičním základu.Teamový duch a požadavky každého jednotlivého spolupracovníka společnosti se stali v GEWA GmbH vysokou prioritou. Podnikavá rozhodnutí jsou důkladně plánována a detailizována.

Odpovědnost
Naše společnost, naše dceřiné společnosti, ale i vyrábějící společnosti, na kterých máme podíly se zavazují životnímu prostředí.Naše zodpovědné nakládání s finančními prostředky nás provází při všech rozhodujících bodech. V těchto bodech mluvíme proti používání a znečišťování životního prostředí, formou špatných látek a materiálů.

Dlouholetá orientace
Po více jak 80 letech zůstává GEWA GmbH i do budoucna tradicím zavázána. Naše kontinuální strategie v úzké, světově rozsáhlé kooperaci a partnerstvím nám slouží k nejlepší podpoře zákazníků a podnikatelskému úspěchu.

©2023 GEWAMUSIC