Οι αρχές της εταιρίας

Εγγύτητα
Οι πράξεις μας καθορίζονται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας. Απαραίτητη συμβολή στην επιτυχία των πελατών μας είναι το ισχυρό πάθος μας για τα προϊόντα μας σε συνδυασμό με την προσοχή στη λεπτομέρειες.

Καινοτομία
Αντιμετωπίζουμε την συνεχή αλλαγή και εξέλιξη της αγοράς με καινοτόμα και εξελιγμένα προϊόντα. Με τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας στηρίζουμε τους πελάτες μας ώστε να δημιουργήσουν μια βιώσιμη και ανταγωνιστική θέση στην αγορά.

Άνθρωποι
Βλέπουμε τους υπαλλήλους μας ως το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο. Η κατανόηση και ο σεβασμός μεταξύ τους αποτελούν την εγγύηση για ένα καλό εργασιακό περιβάλλον στο πλαίσιο μιας διεθνούς ομάδας. Εκτιμούμε την πολιτιστική αξία και ειδική εμπειρία της χώρας κάθε εργαζόμενου.

Διαχείρηση
Η διαχειριστική ομάδα χαρακτηρίζεται από την προοδευτική σκέψη που συνδυάζεται με την σταθερή παραδοσιακή βάση της εταιρίας. Το ομαδικό πνεύμα και η υποστήριξη όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων της εταιρείας στο εσωτερικό της GEWA GmbH αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Επιχειρηματικές αποφάσεις σχεδιάζονται προσεκτικά και υλοποιούνται λεπτομερώς και σε βάθος.

Ευθύνη
Η εταιρεία μας, οι θυγατρικές της και οι κατασκευαστικές εταιρείες στις οποίες έχουμε δικά μας συμφέροντα είναι προσηλωμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος. Η υπεύθυνη χρήση όλων των φυσικών πόρων συνοδεύει όλα τα βήματα. Από την άποψη αυτή, είμαστε αντίθετοι σε κάθε χρήση υλικών και ουσιών που βλάπτουν το περιβάλλον.

Μακροπρόθεσμος προσανατολισμός
Μετά από περισσότερα από 80 χρόνια η GEWA διατηρεί και συνεχίζει την παράδοση. Η τρέχουσα στρατηγική μας στενής συνεργασίας παγκόσμιων συμμαχιών και εταιρικών σχέσεων είναι η καλύτερη δυνατή υποστήριξη προς τους πελάτες μας και εξασφαλίζει την επιχειρηματική επιτυχία της εταιρίας και των συνεργατών μας.

©2024 GEWAMUSIC