Έδρα

Η παλιά έδρα της εταιρίας στο Mittenwald της Βαυαρίας έχει μεταφερθεί σταδιακά τα τελευταία δύο χρόνια στο Adorf του Vogtland με σκοπό την ενοποίηση της διαχείρισης και του αποθέματος προς όφελος μίας μεγάλης πανευρωπαϊκής αποθήκης.

Η μεταφορά έχει πλέον ολοκληρωθεί πράγμα που σημαίνει ότι η παλιά έδρα της εταιρίας έχει κλείσει και επιστρέψει στο Vogtland.

©2023 GEWAMUSIC